Program wolontariatu pracowniczego w PZU realizowany jest od maja 2012 roku.

             

 

Pracownicy i ich rodziny we wspólnym działaniu - dobre praktyki Fundacji PZU

 Agnieszka Kazimierska

 

  Program wolontariatu pracowniczego w PZU realizowany jest od maja 2012 roku. Początkowo był to jedynie konkurs grantowy dla pracowników na projekty wolontariackie ich autorstwa oraz okolicznościowe akcje, takie jak Dzień Dziecka czy Mikołajki. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w nich przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że mamy w PZU ogromny potencjał jeżeli chodzi o działania społeczne, zwłaszcza na rzecz lokalnych społeczności.

               

 Będąc liderem na rynku ubezpieczeń w Polsce uznaliśmy, że zobowiązuje nas to do wypracowania wzorców i swego rodzaju pozycji liderskiej także w innych aspektach naszej działalności, aniżeli tylko ta stricte biznesowa. Stąd nasze profesjonalne podejście do zagadnień związanych z wolontariatem pracowniczym. W 2013 roku przeprowadziliśmy dwa badania ankietowe wśród pracowników Grupy PZU i dzięki nim dowiedzieliśmy się, że 46% ankietowanych angażowało się już wcześniej w działania wolontariackie. Poznaliśmy także  preferowane przez nich obszary zaangażowań. Sesja dialogowa, którą następnie zorganizowaliśmy z udziałem przedstawicieli pracowników i kadry zarządzającej oraz organizacji pozarządowych, przyniosła mnóstwo pomysłów dotyczących sposobów zaangażowań we wskazanych obszarach. Dzięki tym działaniom, opracowaliśmy program wolontariatu pracowniczego, zawierający cztery obszary: wolontariat rodzinny, edukacyjny, promujący zdrowy i aktywny tryb życia oraz obywatelski, w ramach którego kontynuujemy konkurs grantowy. Podczas sesji powstał pomysł na człowieka „spinacza”, czyli osobę, która będzie koordynować działania wolontariackie w terenie. Dzięki przeprowadzonej „burzy mózgów” stworzyliśmy program wolontariatu pracowniczego, który jest szyty na miarę dla naszych pracowników. PZU ma blisko 400 oddziałów rozproszonych na terenie całej Polski, stąd tak wielkie znaczenie miało powołanie Akademii Liderów Wolontariatu, złożonej z Regionalnych Liderów  Wolontariatu, którzy promują wolontariat na swoim terenie. Są to pracownicy, którzy przeszli półroczny cykl szkoleń, podczas których nabyli m. in. umiejętności liderskie i projektowe, ale także szereg miękkich - jak motywować pracowników, jak podtrzymywać tę motywację i jak skutecznie komunikować o projektach wolontariackich.

 

                Wypracowana i wdrożona w lutym 2014 roku Strategia Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU, zawiera także obszar wolontariatu rodzinnego. Już wcześniej w projektach realizowanych w ramach konkursu grantowego „Wolontariat to radość działania” zauważalna była tendencja do angażowania w nie pozostałych członków rodzin naszych pracowników. Projekty zazwyczaj realizowane są w czasie weekendów, więc pomysł, aby zapraszać do udziału w nich współpracowników wraz ze swoimi rodzinami, jest jak najbardziej zasadna.

 

                W PZU staramy się, aby nie oddzielać od siebie w  wymuszony sposób świata zawodowego i rodzinnego. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas, przychodząc rano do pracy, nie przestaje być ojcem, matką, córką, czy synem. Niezwykle często rozmawiamy w pracy o naszych dzieciach i rodzinach - i odwrotnie, po powrocie do domu zazwyczaj słyszymy pytanie „Jak było w pracy?”. Stworzenie możliwości poznania się naszych rodzin jest dla nas niezwykle istotne, bo pozwala zbudować głębsze relacje między ludźmi aniżeli te, które utrzymujemy na płaszczyźnie zawodowej.  Gdy lepiej się znamy - lepiej się rozumiemy, a tym samym łatwiej budujemy przyjemną atmosferę pracy, opartą na wzajemnym szacunku i właśnie zrozumieniu.

 

                Jesteśmy także świadomi funkcji wychowawczej, jaką spełnia zaangażowanie w działania społeczne, zawłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Świadomi tego, że obywatelskich postaw, odpowiedzialności, a także często kreatywności nie można nauczyć inaczej, jak tylko dając własny przykład. Chętnie zatem wspieramy wszelkie inicjatywy pracowników, w które angażują nie tylko swoje własne rodziny, ale także rodziny swoich współpracowników.  Staramy się zawsze wręczać zaangażowanym rodzinom, a szczególnie dzieciom, podziękowania za udział w akcjach wolontariackich, a także certyfikaty potwierdzające ich wyjątkowe zaangażowanie.

 

                Jesteśmy świadomi, jak wiele trudu wymaga przygotowanie projektu w ramach wolontariatu rodzinnego, zwłaszcza w wielopokoleniowej rodzinie. Doskonale wiemy, że opracowanie sposobu zaangażowania atrakcyjnego dla każdego członka rodziny to gwarancja powodzenia projektu oraz zgłoszenia się rodzin do kolejnych inicjatyw. Dlatego bardzo ważne jest, aby oprócz właściwego zdiagnozowania potrzeb społeczności, do której kierujemy swoją pomoc  – bo wszyscy wolontariusze muszą być przekonani o słuszności tego co robią – wziąć także pod uwagę pasje i zainteresowania poszczególnych członków rodziny. Ważne jest także, aby proponowane działania były adekwatne do  wieku i możliwości żon, mężów, dzieci, rodziców i kuzynów. Idealną jest sytuacja, gdy wspólnie z rodzinami współpracowników opracowujemy projekt i wspólnie dokonujemy podziału obowiązków, nie narzucając nikomu sposobu zaangażowania.

 

Iza Duda ze Skarżyska – Kamiennej realizuje projekty wolontariackie, które są ściśle powiązane z pasją jej syna, czyli piłką nożną. Igor ma obecnie 11 lat i jest bramkarzem w jednej z drużyn zrzeszonych w Piłkarskiej Akademii Skarżyska. Iza w ramach projektów wolontariackich organizuje weekendowe turnieje piłki nożnej, angażując cała swoją rodzinę oraz rodziny pracowników PZU z okolicznych oddziałów. Dzięki grantom przyznanym w konkursie wolontariackim zapewnia pełen profesjonalizm wydarzenia, tj. wynajem hali sportowej, certyfikowanych sędziów. Zwycięskie drużyny otrzymują medale i nagrody. „W moje projekty zaangażowane są nie tylko rodziny i pracownicy z PZU, ale także rodziny zawodników z Piłkarskiej Akademii Skarżyska” – mówi Iza. „Nasze turnieje odbywają się zawsze w weekendy i są już na stałe wpisane w nasz kalendarz. Na czas trwania projektu wszyscy jesteśmy jedną rodziną i wspólnie czuwamy nad przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem zawodników. Tatusiowie pilnują porządku na hali i w przebieralniach, a mamy przygotowują kanapki dla zawodników, którym podczas turniejów wyjątkowo dopisują apetyty” - dodaje ze śmiechem Iza. Jak wynika z powyższego, istnieje wiele ważnych elementów mających wpływ na powodzenie projektów realizowanych w ramach wolontariatu rodzinnego. Marta Olszewska – Regionalny Lider Wolontariatu z Warszawy, która angażuje rodzinę do realizacji projektów wolontariackich mówi, że zawsze stara się kierować swoją pomoc do miejsc, w których są dzieci w wieku zbliżonym do wieku jej córki i syna. „Podczas gdy ja z mężem montowaliśmy drabinki w jednej z sal Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Otwocku, Hania i Miłosz bawili się w tym czasie z grupką podopiecznych i dzieci moich współpracowników” mówi Marta. „Zorganizowaliśmy maluchom zajęcia plastyczne i na zmianę pilnowaliśmy dzieci podczas pracy, jednocześnie aranżując dla nich zabawy i gry. Dzieci bardzo szybko nawiązały ze sobą kontakt i wspólnie wykonywały ilustracje do swoich ulubionych bajek” – dodaje Olszewska.

 

                Wolontariat rodzinny to doskonały przykład łączenia przyjemnego z pożytecznym. W dzisiejszym zabieganym, można by rzec - zwariowanym świecie, powinniśmy szczególnie zwracać uwagę nie tylko na ilość czasu, jaki spędzamy wspólnie z rodziną, ale przede wszystkim na jego jakość.  Wszystko to powoduje, że w PZU promujemy ideę wolontariatu rodzinnego z przekonaniem i ogromnym zaangażowaniem.

 

Pobierz całość publikacji.

 

***

Agnieszka Kazimierska - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale ekonomii, a także studiów podyplomowych z zakresu CSR w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, certyfikowany koordynator wolontariatu pracowniczego. Przez wiele lat czuwała nad prawidłowym przebiegiem projektów realizowanych przez organizacje partnerskie, była także odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad autorskimi konkursami grantowymi Fundacji PZU. Od 2012 roku koordynator programu wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU. Nadzoruje rozwój sieci wolontariatu w PZU oraz  promuje jego ideę wśród pracowników.

 

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się