• O Programie

  X

   

   

  Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”

  jest kontynuacją prowadzonego z sukcesem

  programu Fundacji PZU realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

   

   

   

  Program Fundacji PZU „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” realizowany we współpracy z Akademią rozwoju Filantropii w Polsce jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014. W roku 2015 zachęciliśmy organizacje pozarządowe i samorządy lokalne do nawiązania partnerskiej współpracy, która zaowocuje wsparciem działań wolontariackich całych rodzin w lokalnych środowiskach. W ramach Programu stworzono koalicje na rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego, w które włączyli się przedstawiciele organizacji pozarządowej i samorządu lokalnego. 

   

  Laureaci tegorocznego programu grantowego otrzymają dotacje w wysokości do 7 000 zł na wdrożenie projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności, realizowane zaś będą przez całe rodziny wolontariuszy. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”.

   

  W 2015 r. chętnych do wolontariackiego zaangażowania było ponad 1776 rodzin z całej Polski. Organizacji działań angażujących rodziny wolontariuszy podjęły się organizacje pozarządowe, które nawiązały partnerstwa z instytucjami samorządu lokalnego. Każdy z projektów jest odpowiedzią na dostrzeżony w społeczności lokalnej problem lub wyzwanie i stanowi na nie odpowiedź, przynoszącą zmianę na lepsze.

   

   

  POZNAJ LAUREATÓW PROGRAMU!

   

   

      

   

  [1] Działających na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493).

  [2] Działających na podstawie  ww. ustawy.

  [3] Działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425).

  [4] Działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593).

 • Czym jest wolontariat rodzinny?

  X

  Czym jest wolontariat rodzinny?

   

                    

   

  Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

   

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

   

  Wsparcia udzielanego członkom rodziny nie możemy więc nazwać wolontariatem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zaangażować członków rodziny we wspólny wolontariat. Odpowiednio do powyższych definicji wolontariat rodzinny to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji w środowisku lokalnym, rozwiązanie problemów lub rozwój. W tej definicji zawierać mogą się również zespoły osób bliskich, które nie muszą być ze sobą spokrewnione (np. grupy przyjaciół). Istotą wolontariatu rodzinnego jest wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego grup ludzi, których łączą więzi. W pierwszej kolejności mamy jednak na myśli właśnie rodziny.

   

  W 2014 r. chętnych do wolontariackiego zaangażowania było ponad 1100 rodzin z całej Polski, w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” wypracowano 18 wzorcowych praktyk społecznego zaangażowania rodzin. Organizacji działań angażujących rodziny wolontariuszy podjęły się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, biblioteki i grupy nieformalne. Każdy z projektów był odpowiedzią na dostrzeżony w społeczności lokalnej problem lub wyzwanie i stanowił na nie odpowiedź, przynoszącą zmianę na lepsze.

   

   Zobacz:       

          • Korzyści

  X

  Jakie są korzyści z zaangażowania się w wolontariat rodzinny?

   

  Wolontariat rodzinny, wspólne działanie, pomaga w weryfikacji wartości, wokół których kształtuje się osobowość młodszej generacji. Wychowanie do pomagania, wyrabianie odruchów u najmłodszych kształtuje także ich wrażliwość, empatię, poszerza horyzonty oraz wzmacnia postawę otwartości wobec świata i ludzi”.
  dr Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Spraw Społecznych

   

  Rodziny jako „wielogłowi” wolontariusze to naturalne i jednocześnie innowacyjne podejście do rozwijania wolontariatu, które oddziałuje zwrotnie na same rodziny – zwiększając poczucie bliskości, zaufania i sensu. To jest właśnie wszechpomaganie.
  Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska, Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

   

  Udział w Programie „Wolontariat Rodzinny” spowodował, że my jako organizacja zdaliśmy sobie sprawę, że wolontariat rodzinny ma bardzo duży potencjał. Bardzo pozytywny odzew, pytania o to, jak można się zaangażować i zapał uczestników pozwoliły nam wyklarować sobie drogę, którą trzeba podążać.
  Anna Żukowska, Fundacja Mamy z Morza

   

  Odkryłam w sobie żyłkę organizatora.
  uczestniczka Programu „Wolontariat Rodzinny”

   

   

  Korzyści dla rodzin:

  • odpowiedź na pytanie: spędzić czas z rodziną czy zaangażować się w wolontariat?
  • wspólne działanie w imię wspólnie wyznawanych wartości
  • kształtowanie wrażliwości, empatii, otwartości na innych ludzi w młodym pokoleniu
  • umocnienie więzi rodzinnych
  • wzmacnianie lub nowa definicja ról w rodzinie
  • możliwość poznania innych zaangażowanych rodzin

   

  Korzyści dla organizatorów:

  • łatwość organizacji
  • zwielokrotnienie wsparcia otrzymywanego od pojedynczego wolontariusza
  • możliwość zróżnicowania zadań
  • możliwość zaangażowania zgranego zespołu

   

  Korzyści dla społeczności lokalnej:

  • problemy diagnozowane i rozwiązywane przez członków społeczności
  • budowanie kapitału społecznego i wspólnoty
  • wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi
  • budowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych
  • rozwój!
 • Organizatorzy

  X

  Organizatorzy

   

   

   

   

   

  Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.


  Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych,
  a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

  Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzi autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) powstała w 1998 r. Jej działania skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Angażujemy się w popularyzację nowoczesnej filantropii, wzmacniamy rozwój społeczności lokalnych, wspieramy aktywność seniorów, promujemy działalność społeczną oraz wspieramy społeczne zaangażowanie biznesu.

   

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazała na rzecz organizacji pozarządowych poprzez otwarte konkursy grantowe ponad 33 miliony złotych, a w prowadzone przez nią programy zaangażowało się prawie 130 tysięcy wolontariuszy

   

  Dotychczas Akademia zrealizowała ponad 40 programów, wydała ponad 90 publikacji oraz pozyskała wsparcie od 183 darczyńców.

   

   

   

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się