Wolontariat Rodzinny
 

 

WOLONTARIAT RODZINNY to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji tych grup, rozwiązanie ich problemów lub rozwój.

 

Cel Programu: rozpropagowanie w Polsce idei wolontariatu rodzinnego, zaangażowanie takich placówek jak biblioteki, placówki oświatowe, domy kultury, a także organizacje pozarządowe we włączanie rodzin w działania na rzecz wolontariatu. 

 

Cele szczegółowe Programu:

·         Wzrost świadomości społeczeństwa na temat wolontariatu rodzinnego i korzyści z niego płynących.

·     Zainteresowanie udziałem w konkursie grantowym organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych takich jak biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej oraz sieci Ośrodków  Działaj Lokalnie i sieci Funduszy Lokalnych.

·         Stworzenie silnej marki społecznej „Wolontariat Rodzinny”.

·         Promowanie wartości takich jak życzliwość, samorealizacja, odpowiedzialność, więzi, dobro wspólne.

·         Pokazanie wzorcowych działań wolontariackich rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie.

·         Zainspirowanie przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw w swoich miejscowościach oraz kreatywnego i odpowiedzialnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

·         Kreowanie pozytywnego wizerunku na temat organizacji pozarządowych.

 

Potrzeba propozycji wspólnego spędzania czasu dla rodzin, ponieważ wolontariat rodzinny to same korzyści.[1]

 

 

Korzyści Programu Wolontariatu Rodzinnego:

·         pokazuje, że nie warto wstydzić się swoich motywacji - vide „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie”;

·         daje możliwość nawiązania nowych kontaktów;

·         jest pierwszym programem łączącym wolontariat z grywalizacją;

·         opiera się na nowej formie komunikowania o wspólnych działaniach;

·         ma zasięg ogólnopolski;

·         wprowadza konkretne zmiany w lokalnych społecznościach;

·         jest odpowiedzią na realną potrzebę - brak czasu dla siebie i rodziny;

·         przynosi korzyści nie tylko „odbiorcom”, ale i „dawcom”.

 

Korzyści dla rodzin:

 

·         wspólne działanie w imię wspólnie wyznawanych wartości;

·         kształtowanie wrażliwości, empatii, otwartości na innych ludzi w młodym pokoleniu;

·         umocnienie więzi rodzinnych;

·         wzmacnianie lub nowa definicja ról w rodzinie;

·         możliwość poznania innych zaangażowanych rodzin.

 

Korzyści dla organizatorów:

 

·         łatwość organizacji;

·         zwielokrotnienie wsparcia otrzymywanego od pojedynczego wolontariusza;

·         możliwość zróżnicowania zadań;

·         możliwość zaangażowania zgranego zespołu.

 

Korzyści dla społeczności lokalnej:

 

·         problemy diagnozowane i rozwiązywane przez członków społeczności;

·         budowanie kapitału społecznego i wspólnoty;

·         wzrost zainteresowania sprawami lokalnymi ;

·         budowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych;

·         rozwój!

 

Korzyści dla firm:

 

Wolontariat rodzinny jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla promocji wolontariatu pracowniczego. Największym zarzutem wobec wolontariatu pracowniczego jest to, że odciąga on pracowników od rodzin, powoduje, że spędzają ze swoimi rodzinami mniej czasu. Wolontariat rodzinnym jest wspaniałym rozwiązaniem likwidującym ten problem – angażuje pracowników - wolontariuszy i ich rodziny.

 

Grupy docelowe:

·         Polskie rodziny rozumiane, jako każda grupa dwóch lub więcej osób, które uważają się za rodzinę: rodzice, dzieci, rodzeństwo, rodzice przybrani, dziadkowie, ciotki, wujkowie, kuzyni. Program adresowany szczególnie do grupy wiekowej 30-64 lata - są to osoby najbardziej zaangażowane w wolontariat, a jednocześnie wykazują się największą aktywnością w inicjowaniu działań prospołecznych.

·         organizacje pozarządowe,

·         instytucje samorządowe (biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej),

·         lokalni liderzy społeczni.

 

 

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się